Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Valmennuksessa harjoitellaan esimerkiksi seuraavia elämisen perustaitoja:

 • perustarpeet kuten uni ja ruokailu
 • terveyteen ja koulunkäyntiin liittyvät asiat
 • itsestä huolehtiminen
 • siivous ja järjestyksen ylläpitäminen
 • arjen hallinta kuten kaupassa käynti, raha-asiat, ajanhallinta
 • harrastukset
 • itsenäinen kulkeminen
 • ihmissuhteet

Harjoiteltava asiat ovat aina yksilöllisiä ja sinun tarpeistasi esiin nousevia.

   Asiakaskokemuksia

            Kokemuksia.fi

               Hannu

               Konstin perhe

 

 

 

 

 

Mitä on Neuropsykiatrinen valmennus eli NEPSY?

Neuropsykiatrinen valmennus auttaa neuropsykiatrisista oireista ja toiminnan ohjauksen vaikeuksista kärsiviä lapsia, nuoria ja aikuisia. Nepsy on tavoitteellinen ja ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, jossa pyritään löytämään onnistumiset ja positiiviset asiat elämässä. Neuropsykiatrisia haasteita ovat muun muassa autismin kirjon oireyhtymät, kuten Asperger, ADHD, ADD, Touretten oireyhtymä, oppimisvaikeudet ja kielelliset erityisvaikeudet. Neuropsykiatrinen valmennus tapahtuu asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä.

Katkaistaan yhdessä negatiivisuuden ja epäonnistumisten kierre!

Löydetään onnistumiset ja osaamisen kokemukset – siitä alkaa itsetunnon rakentaminen. Neuropsykiatrinen valmennus on jo olemassa olevien osaamisalueiden vahvistamista, uuden oppimista, ja sinulla jo olevien omien voimavarojen käyttöönottoa. Tavoitteena on katkaista useimipien neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivien elämään kuuluva negatiivisuuden ja epäonnistumisten kierre.

Neuropsykiatrisen valmentajan ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön liittyy usein myös asiakkaan koko lähipiiri ja muu palveluverkosto.

 

Neuropsykiatrisesta valmennuksesta saa apua ja tukea

 • arjen- ja elämänhallintaan (päivärytmi, ajankäyttö, asiointitaidot, rahankäyttö, oman
  terveyden edistäminen, kodinhoidolliset taidot, mielekkään harrastuksen löytäminen)
 • itsenäistymiseen (omaan asuntoon muuttaminen, itsestä huolehtiminen, vastuun ottaminen omista asioista)
 • psykososiaalisten taitojen vahvistamiseen (itseilmaisu, vuorovaikutustaidot)
 • oppimisen ja koulutyön haasteisiin tai työelämässä selviytymiseen
 • itsetunnon vahvistamiseen